วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

กระต่าย ( Rabbit) แสนรู้

To: navigation, searchRabbitMoments alive: 53-0 Ma.
CEO's final scene - present.Arctic Hare (Lepus arcticus).Scientific classification.Kingdom: Animalia.Phylum: Chordata.Class: Mammalia.Rating: Lagomorpha.Family: Leporidae.Fischer de Waldheim, 1817.
Rabbit (English: Hare, Rabbit) is the phylum of animals with spinal axis. The mammal Of rabbits (Lagomorpha) in the family Leporidae.1]Despite rabbit like rodent rodents (Rodentia), but was held out for the first separately. The number of teeth that are not equal. The rabbit is a rodent jaw two rows stacked on row two molar teeth on each side, 6 rib and lower molar teeth on each side 5 times chewing. Rabbits will chew on the tooth and two alternates. Unlike rodents are chewing motion moves the page.

Rabbit animal mammal smaller. Around the torso with feathery tail short, rounded ears, a long, compared to other animals. Which evolved for sound as well. And a sense of smell is very good. Rabbit has front legs with rear legs are 5 inches long and 4 inches is the hip power. Packed with muscle. It can jump as well. Feathers are soft under foot support to prevent noise when moving. Animals scare easily and are very active in the active vigilance disaster. In addition, the eye of a rabbit eye or eyelid to three layers together [1].

 
Rabbits are herbivorous animals only. Unlike rodents that eat both meat and plants. Including rabbit food. Grasses and vegetation of various types of rabbits, the average life expectancy is 2-3 years from a very fast animal reproductive years, a rabbit can produce up to 2-3 times for about 2-3 rabbits in nature. Usually live in open plains, the prairie than forest. By digging underground burrows and nesting habitat. The hare in nature. When a newborn is born. And the next day I was able to run and jump. When the female will give birth to rabbits. Is separated from the nest to dig a new nest. To protect the weak from the buck This could kill the baby rabbits are born. Limited transportation will accommodate themselves to the new paving will occur.

Rabbit species in all regions of the world. Do not leave even the Arctic. Continents except Oceania and Australia Divided into 11 genera (see the table) [2] is found only in the Hare (Lepus peguensis).
 
In addition, in astrology. Rabbit zodiac is represented by the fourth year of the Rabbit is the symbol of the rabbit [5].
Current pet rabbits became humans in terms of being a pet. And animals to eat. By rabbit species to develop species as well as the pet. By many to be the European rabbit (Oryctolagus cuniculus) with a traditional homeland in Europe [6], which is a beautiful rabbit species with many varieties. It's a different size to the size of the body such as the Netherlands Dwarf, Polish Surratt bit, Holland Development, a small rabbit and English lakes have a large rabbit, etc. 


 วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ทำวุ้นแฟนซีอร่อยมากๆๆค่ะ


วัตถุดิบวุ้นแฟนซี

ส่วนหวาน
1. ผงวุ้น 8 ก.
2. น้ำเปล่า 750 มล.
3. น้ำตาลทราย 120 ก.
4. กลิ่นมะลิ 1/2 ชช.
5. สีผสมอาหารแบบน้ำ สีส้ม แดง เขียว อย่างละ ½ ชช.

ส่วนเค็ม
6. ผงวุ้น 3 ก.
7. กะทิ 250 มล.
8. เกลือ 1/2 ชช.

วิธีทำวุ้นแฟนซี

1. นำส่วนผสมส่วนเค็ม ได้แก่ ผงวุ้น กะทิ เกลือ ผสมให้เข้ากัน พักไว้ 5 นาที และนำผงวุ้น น้ำเปล่า

 คนให้เข้ากันในหม้ออีกใบหนึ่ง พักไว้ 5 นาที
2. ตั้งไฟอ่อนสำหรับส่วนกะทิ และเปิดไฟแรงสำหรับส่วนน้ำเปล่า (หมั่นคนเสมอทั้งสองหม้อ)
3. เมื่อส่วนกะทิเริ่มเดือด เติมเกลือลงไปและคนให้เข้ากัน ปิดแก็สและพักไว้ และเมื่อส่วนน้ำเปล่าเดือด

 ให้เติมน้ำตาลทราย กลิ่นมะลิ คนให้เข้ากัน พักไว้
4. เทส่วนกะทิใส่ชาม และแบ่งส่วนของน้ำเปล่าให้ได้ 3 ส่วน และผสมสีถ้วยละสี 

นำถ้วยส่วนผสมทั้งหมดใส่ลงถาดที่รองด้วยน้ำร้อน
5. ตักกะทิใส่ถ้วยพิมพ์ และสลับสีในแต่ละชิ้นไปเรื่อยๆจนหมด ในการตักแต่ละชิ้นจะต้องพัก 5 นาที 

ในทุกชั้นเพื่อให้วุ้นแข็งตัว แช่เย็นอย่างน้อย 1 ชม.ก่อนเสิร์ฟ

วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

เครื่องสำอางOrefram

รายได้เสริมเกินคุ้ม
       สามารถมาสมัครได้ที่ นี้นะคะ ติดต่อได้นะคะรับรองว่าได้เงินจริงๆๆแค่คุณขายเครื่องสำอางหรือซื้อเครื่องสำอางทุกเดือนจะมีสินค้าโปรโมชันมากมายค่ะ
ท่านใดสนใจติดต่อได้นะค่ะ
โทร 0867954965  คุณสำลี  ทองสิงห์
สินค้ารับประกันคุณภาพ